Aandeelhouderschap

Aantal aandelen

Het totale aantal aandelen van Umicore bedraagt 246.400.000.* Elk aandeel geeft recht op één stem.

Aandeelhouderschap

Medegedeeld aandeelhouderschap:

APG Asset Management 3,00% Verklaring
BlackRock Inc. 4,95% Verklaring
Baillie Gifford & Co and Baillie Gifford Overseas Ltd.  6,46% Verklaring
Groep Brussel Lambert S.A. 18,62% Verklaring

Een historisch overzicht is hier beschikbaar.

Umicore heeft een hoge free float met een uitgebreide internationale beleggersbasis.

Verplichte verklaring van aandeelhouderschap

De statuten van Umicore bepalen dat elke aandeelhouder die over een stemrecht van 3% of meer van de bestaande stemrechten beschikt, dit moet melden aan Umicore en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze verplichting geldt ook voor elke vermindering van het aandeelhouderschap tot onder de eerste drempel van 3% of verhoging boven de eerste drempel van 3% en de daaropvolgende drempel van 5% evenals alle veelvouden van 5%.

Volgens de huidige Belgische wetgeving inzake transparantie (Wet van 2 mei 2007 – Koninklijk Besluit van 14 februari 2008) bedraagt de noemer die gebruikt moet worden voor de kennisgevingen 224.000.000 stemrechten.

U kan alle benodigde informatie vinden in de praktijkgids “FSMA_2011_08 ” van 10 novemrber 2011 die beschikbaar is op de website van de FSMA, evenals het nieuwe aangifteformulier TR-1 BE (https://www.fsma.be/nl/file/26448/download?token=GbUKGKTP), uitgegeven door de FSMA, dat gebruikt moet worden

Het behoorlijk ingevulde document moet vervolgens langs elektronische weg doorgestuurd worden naar:

  • FSMA via TRP.Fin@fsma.be Het wordt aanbevolen om in het voorwerp / subject van de e-mail de datum van overmaking, het voorwerp en de naam van de emittent te vermelden en vervolgens, omwille van de rechtszekerheid, het formulier ook per fax te verzenden naar: +32 2 220 59 12.
  • Umicore, op het volgende adres: transparency.declaration@umicore.com, (Contact : Eva Behaeghe + 32 2 227 70 68).

Wij raden u eveneens aan om de website van de FSMA te bezoeken voor bijkomende informatie: https://www.fsma.be/nl/content/aandeelhouderschap

* Op 8 februari 2018 heeft Umicore 22.400.000 nieuwe aandelen geplaatst bij institutionele en andere investeerders via een accelerated bookbuild onder vrijstelling voor private plaatsingen. De nieuwe aandelen vertegenwoordigen 10% van het bestaande aantal aandelen vóór de transactie (224.000.000). De nieuwe aandelen werden vanaf 12 februari 2018 toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussel. Bijgevolg bedragen het totaal aantal aandelen en stemrechten (en dus ook de noemer) 246.400.000 vanaf dezelfde dag.