23 April 2019

Umicore’s update rond marktcondities en vooruitzichten

Negatieve druk door vertragingen in de markten van elektrische voertuigen en energieopslag en door kobalt van artisanale mijnen

Conference call & webcast

Umicore kondigde vandaag aan dat het verwacht dat haar recurrente EBIT voor het volledige jaar 2019 tussen € 475 en € 525 miljoen zal liggen. Deze vooruitzichten omvatten enerzijds positieve ontwikkelingen in Catalysis en Recycling, anderzijds wordt de Energy & Surface Technologies business group geconfronteerd met uitdagende marktomstandigheden in de belangrijkste eindmarkten en loopt ze een vertraging op van 12 tot 18 maanden in de verkopen van kathodematerialen. Ondanks deze vertraging, verwacht Umicore een significante toename van de inkomsten en de winst in 2020, alhoewel die onder de eerder aangegeven indicatie [1]  zal liggen.

In Energy & Surface Technologies verslechterde de laatste maanden de vraag naar kathodematerialen, in het bijzonder in China en Korea. In China nam de vraag naar elektrische voertuigen aanzienlijk af ten opzichte van de niveaus geregistreerd in de tweede jaarhelft van 2018. De wijziging van het subsidiesysteem, dat aangekondigd werd in maart en in april in voege trad, zal wellicht de verkopen van elektrische voertuigen blijven onderdrukken. Een gelijkaardige trend wordt vastgesteld in het segment van de elektrische bussen. Tevens, werd na een reeks veiligheidsincidenten in Korea, een aanzienlijk deel van de geïnstalleerde energieopslagsystemen gesloten en meer recentelijk werd de productie van nieuwe systemen stopgezet. Daarnaast wordt Umicore ook getroffen door de uitgestelde lancering van een belangrijk platform voor gebruik in elektrische wagens in China. Samen leiden bovenstaande factoren tot een afname van de vraag naar Umicore’s kathodematerialen, wat inhoudt dat de eerder vermeldde prognoses van 100.000 ton verkopen van kathodematerialen in 2019 en 175.000 ton totale productiecapaciteit tegen eind 2021 waarschijnlijk met een vertraging van 12 tot 18 maanden bereikt zullen worden. De tijdslijn voor de ingebruikname en het opdrijven van de nieuwe capaciteit werd overeenkomstig aangepast.

Naast de bovenvermelde effecten, worden de inkomsten en marges van de business group ook getroffen door een lage kobaltprijs en de instroom van kobalt afkomstig uit artisanale mijnbouw. Artisanale kobalt laat verschillende concurrenten toe om kobalthoudende producten aan lagere prijzen te verkopen. Dit resulteert in een aanzienlijk concurrentienadeel voor de meeste productlijnen van de Cobalt & Specialty Materials business unit en voor bepaalde kathodematerialen met een hoog gehalte aan kobalt, zoals LCO, en beïnvloedt zowel de verkoopvolumes als de marges. Umicore heeft een strikt beleid om dergelijke goedkopere eenheden kobalt uit artisanale activiteiten niet aan te kopen, omdat deze activiteiten onveilige en ongezonde werkomstandigheden inhouden en vaak ook kinderarbeid. We waarborgen aan onze klanten dat Umicore’s producten vrij zijn van dergelijke praktijken en we verzekeren, op eigen kosten, dat onze volledige waardeketen, van raffinage tot transformatie en recyclage, niet besmet kan worden met handmatig ontgonnen grondstoffen. Samen met een selecte groep spelers in de waardeketen pleiten wij voor een wijdverspreide toepassing van industriële normen gericht op het volledig uitsluiten van materialen afkomstig van kinderarbeid en andere onaanvaardbare praktijken.

Het effect van de kobaltprijs en de instroom van artisanale kobalt samen met de vertraging in de verkopen van kathodematerialen betekent dat de recurrente EBIT van Energy & Surface Technologies in 2019 naar verwachting een stuk onder het niveau van 2018 zal liggen. Deze vooruitzichten omvatten ook het effect van hogere vaste kosten, zoals afschrijvingskosten als gevolg van de investeringen die vorig jaar werden uitgevoerd en de eerste kosten voor de nieuwe fabrieken in Polen en China.

In Catalysis werd het eerste kwartaal van 2019 gekenmerkt door een uitgesproken vertraging van de automarkt in China en Europa en een zwakke vraag in andere regio’s. In deze moeilijke marktcontext, zal Umicore dit jaar voordeel halen uit de geleidelijke introductie van recent toegewezen orders voor benzinemotoren die een deeltjesfilter vereisen. De business groep zal ook profiteren van hogere verkopen van componenten gebruikt in farmaceutische toepassingen, chemicaliën voor metaaldepositie en brandstofceltoepassingen. Algemeen, zal de recurrente EBIT voor de business groep naar verwachting groeien ten opzichte van vorig jaar, enigszins boven de marktconsensus.

In Recycling onderging de fabriek in Hoboken een geplande verlengde stilstand in het eerste kwartaal van 2019, waarbij een combinatie van investeringen en normaal onderhoudswerk plaatsvond. Deze investeringen, die bepaalde aanpassingen aan belangrijke apparatuur omvatten, werden succesvol uitgevoerd. De technische verbeteringen als resultaat daarvan, zullen een positieve bijdrage leveren aan de prestatie van de fabriek dit jaar, zodat de volumeimpact, veroorzaakt door de verminderde beschikbaarheid van de fabriek, gecompenseerd wordt. De recyclage-activiteit zou verder ondersteund moeten worden door een verbetering van de marktvoorwaarden in bepaalde segmenten van materialen op het einde van hun levensduur en door hogere prijzen voor PGM’s (Platinum Group Metals). Algemeen, zal de recurrente EBIT voor de business groep naar verwachting hoger liggen dan deze van het voorgaande jaar, boven de marktconsensus.

Ondanks de volatiele vraag naar kathodematerialen op korte termijn blijven de fundamenten, die Umicore’s activiteit van herlaadbare batterijmaterialen ondersteunen, sterk. Het leidt geen twijfel dat op middellange en lange termijn elektrificatie dé aangewezen manier is om de uitstoot van voertuigen aanzienlijk terug te dringen. Daarenboven biedt de technologie-roadmap, die gericht is op het verbeteren van de batterijprestaties op het vlak van rijbereik, laadtijd en duurzaamheid, voldoende mogelijkheden tot innovatie biedt op het vlak van materiaaltechnologie en differentiatie. Umicore is ideaal gepositioneerd om op de langetermijnvereisten van deze industrie in te spelen en tegelijkertijd flexibel te reageren op kortetermijnschommelingen.

Marc Grynberg, Umicore’s CEO: “Ik ben ervan overtuigd dat onze strategie om een leider te zijn op het vlak van schone mobiliteit en recyclage voor de Groep een duidelijk en veelbelovend groeitraject over de komende decennia uitstippelt. Op korte termijn betreur ik echter dat, ondanks onze pleidooien en het bewijs dat een ‘schone’ waardeketen bestaat, artisanale kobalt nog steeds via verschillende bevoorradingsketens zijn weg vindt naar eindproducten. Wij willen geen toegevingen doen op het vlak van het promoten van een duurzamere waardeketen voor herlaadbare batterijmaterialen.”

[1] Umicore had eerder aangegeven het potentieel te hebben geïdentificeerd om haar oorspronkelijke winstambitie voor het jaar 2020 met ongeveer 35% tot 45% te overschrijden.


French
English

Tag: Corporate

Tweets

 • @UmicoreGroup  Jun 5
  Our plant in Poland is on its way and will play a key role in the transition to #cleanmobility. But what will we do… https://t.co/XT1i5Gu2bq
 • @UmicoreGroup  Jun 5
  #Metathesis technologies provide a #sustainable approach to reaction synthesis. Revisit this @TKSpublisher article… https://t.co/zrruHsu69C
 • @UmicoreGroup  Jun 3
  #Metathesis continues to play an essential part in #pharmaceutical synthesis. Check out this on-demand webinar fr… https://t.co/KdWCuBMk25
 • @UmicoreGroup  Jun 2
  Robust routes to innovative therapeutics are essential to ensure the world’s growing health needs are met. At… https://t.co/1x1vcuMCTF
 • @UmicoreGroup  Jun 2
  Umicore joins 90+ Hydrogen Europe CEOs to support the creation of the European Clean Hydrogen Alliance. Discover t… https://t.co/naI5xAq3JB
 • @UmicoreGroup  May 29
  "We leverage our decades of experience in collaborating to provide our customers with innovative solutions." Read… https://t.co/WKDa8jYBMn
 • @UmicoreGroup  May 28
  As a leading player in catalysts for fuel cells, @Umicoregroup welcomes EU’s ambition to give hydrogen a key role i… https://t.co/WmM1f4iR3i
 • @UmicoreGroup  May 27
  At #UmicorePMC, we believe collaboration is key to forming better partnerships. We work closely with companies to… https://t.co/tkNOpH4h2J
 • @UmicoreGroup  May 26
  The construction of our cathode materials plant in Poland is progressing. Health and safety are top priorities - al… https://t.co/Vmmc8UtMHG
 • @UmicoreGroup  May 22
  #UmicorePMC continues to use its leading #catalysis portfolio to push the boundaries of innovation. Visit our web… https://t.co/DRuijPS9XR