R&D Document Coordinator

Finland, Kokkola
Rechargeable Battery Materials
Research & Development

Posted on 19-05-2022

Umicoresta

Ajoneuvojen haitallisten päästöjen vähentäminen. Uuden elämän antaminen käytetylle metallille. Tulevaisuuden autojen kehittäminen. Maailmanlaajuisena materiaali- ja teknologiayrityksenä käytämme asiantuntijaosaamistamme arjen kannalta tärkeiden materiaaliratkaisujen tarjoamiseen. Tavoitteenamme on olla puhtaan liikkumisen ja kierrätyksen selkeä edelläkävijä sekä jatkaa etumatkaamme kestävässä kehityksessä. Olemme saaneet lähestymistavastamme kestävään kehitykseen huomattavan suuren kilpailuedun. Yrityksellämme on kunnianhimoiset tavoitteet. Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä niiden toteuttamiseksi? 

RBM-yksiköstä

Liikkuminen on päivittäistä. Umicoren ladattavat akkumateriaalit antavat ihmisille itsenäisyyttä ja myös yhdistävät ihmisiä. Olemme edelläkävijä akkumateriaaleissa, jotka pidentävät sähköajoneuvojen ajomatkaa ja suorituskykyä. Materiaalimme takaavat myös kannettavan elektroniikan akulle pidemmän käyttöiän. Jotta entistä tehokkaampia akkuja voidaan kehittää, emme voi polkea paikoillamme. Meidän on löydettävä uusia tapoja tehdä asioita, löytää uusia ratkaisuja ja kehittää uusia ideoita. Siinä sinua tarvitaan. 

Mitä sinä tulisit tekemään?

Tehtävänäsi on vastata Umicoren Kokkolassa sijaitsevan prekursoreiden tutkimuskeskuksen (PTC) yhteistyösopimusten ja salassapitodokumenttien koordinoinnista sekä PTC:n valmistamien näytteiden toimittamisesta asiakkaille ja tähän liittyvien dokumenttien laatimisesta. Samoin tehtävään kuuluu yhteistyöverkostojen näytetoimitusten koordinointi asiakkaille.

 

Ketä haemme?

Edellytämme:

•   soveltuvaa korkeakoulututkintoa

•   hyvää kommunikointitaitoa

•   vastuuntuntoista ja tavoitteellista asennetta

•   sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa

•   SAP, LIMS ja Sharepointin osaaminen sekä kiinan kielen taito katsotaan eduksi

Mitä tarjoamme?

Pyrimme olemaan suunnannäyttäjiä. Ei vain asiakkaillemme, vaan myös työntekijöillemme. Pyrimme luomaan yhteistyöympäristön ja kulttuurin, jossa me kaikki voimme menestyä. Siinä voimme jakaa ideoita, kehittää asiantuntemustamme ja edistää uraamme. Osallistava työkulttuuri tarjoaa kaikille työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta heidän taustastaan. Palkitsemme työpanoksesi kilpailukykyisellä palkalla ja hyvillä henkilöstöeduilla. Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä? 

Näin haet

Lisätietoja antaa R&D Operations Manager Martina Byström 050 387 0904

Hakemukset viimeistään 29.5.2022. 

IF OUR TECHNOLOGIES CAN MAKE THE WORLD BETTER CONNECTED, IMAGINE WHAT YOU COULD DO?

      

Apply
Share this page