Skip to main content Skip to primary navigation

Appointment of Ana Fonseca Nordang as Executive Vice President People and Organization

Stories

Ana Fonseca Nordang will join Umicore and the Management Board on September 1st. Anna brings over 20 years of international experience in various executive human resources roles and spent the largest part of her career at Equinor, previously Statoil, where most recently she served as Senior Vice President Renewables. Prior to that, she was the group’s Chief Human Resources Officer. With her solid international track record in human resources, including internal change management programs and diversity and inclusion strategies, Ana will help guide and support Umicore’s global human resources team as they implement their new strategy “Sirius” which fully equips the Umicore colleagues for the coming transformation and unprecedented growth of the company. Ana will continue to ensure, together with the other Management Board members, that the people strategy is kept at the heart of Umicore’s thinking and planning going forward. 

“I am pleased to welcome Ana in our Management Board, her international and broad experience in human resources will further strengthen our people strategy to ensure we remain an employer of choice in all the regions where we operate. Inviting Ana to join the Management Board underpins the importance of our people and the role they play in achieving our ambitious 2030 RISE growth plan. Our people, with their skills, experience and energy, are vital to our success.”

Mathias Miedreich, CEO of Umicore.

Ana dispose de plus de 20 ans d’expérience internationale dans différentes fonctions de direction RH et a passé la majeure partie de sa carrière chez Equinor, anciennement Statoil, où elle a récemment officié en tant que Senior Vice President Renewables. Avant cela, elle fut Chief Human Resources Officer du groupe. Forte d’une solide expérience internationale dans les ressources humaines, notamment dans des programmes internes de gestion du changement et des stratégies de diversité et d’inclusion, Ana guidera et soutiendra l’équipe mondiale des ressources humaines d’Umicore dans la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie « Sirius », qui prépare pleinement les collègues d’Umicore à la transformation future et à la croissance sans précédent de la société. Ana continuera de veiller, avec les autres membres du Comité de direction, à ce que la stratégie RH reste au cœur de la réflexion et de la planification d’Umicore à l’avenir.

« Je suis très heureux d’accueillir Ana au sein de notre Comité de direction. Sa grande expérience internationale en matière de ressources humaines renforcera davantage notre stratégie RH pour veiller à ce que nous restions un employeur de choix dans toutes les régions où nous sommes présents. L’invitation d’Ana à rejoindre notre Comité de direction souligne l’importance de notre personnel et du rôle qu’il joue dans la réalisation de notre ambitieux plan de croissance 2030 RISE. Nos employés, avec leurs compétences, leur expérience et leur énergie, sont essentiels à notre succès. »

Mathias Miedreich, CEO d’Umicore.

Ana Fonseca Nordang vervoegt Umicore en de Directieraad op 1 september. Ana heeft meer dan 20 jaar internationale ervaring in verschillende leidinggevende HR-functies en heeft het grootste deel van haar carrière gewerkt bij Equinor, het vroegere Statoil, waar ze tot nu Senior Vice President Renewables was. Eerder bekleedde ze er de functie Chief Human Resources Officer. Met haar solide internationale staat van dienst in human resources, met inbegrip van interne change management-programma's en diversiteits- en inclusiestrategieën, zal Ana het wereldwijde HR-team van Umicore begeleiden en ondersteunen bij de implementatie van hun nieuwe 'Sirius'-strategie die de Umicore-medewerkers volledig moet uitrusten voor de komende transformatie en ongekende groei van het bedrijf. Samen met de andere leden van de Directieraad zal Ana ervoor blijven zorgen dat de HR-strategie centraal blijft staan bij alles wat Umicore in de toekomst bedenkt en plant.

"Ik ben zeer blij Ana te mogen verwelkomen als lid van onze Directieraad. Haar internationale en brede ervaring in human resources zal onze HR-strategie verder versterken om te zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever blijven in alle regio's waar we actief zijn. De beslissing om Ana een plek in de Directieraad aan te bieden onderstreept het belang van onze mensen en de rol die zij spelen in de verwezenlijking van ons ambitieuze 2030 RISE-groeiplan. Onze mensen, met al hun vaardigheden, ervaring en energie, zijn essentieel voor ons succes."

Mathias Miedreich, CEO van Umicore.

Media Relations

Marjolein Scheers

Marjolein Scheers

Director External Relations
T: +32 2 227 71 47
Email
Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

Media Relations Manager
T: +32 2 227 7129
Email