Skip to main content Skip to primary navigation

Half year results 2015

Regulated information - Financial reporting

Revenues were well up (+12%) compared to the same period last year reflecting strong growth in Catalysis and Energy & Surface Technologies. Higher demand coupled with an increased contribution from recent investments and – to a lesser extent – a favourable currency impact, led to a solid increase in recurring EBIT, which was up 24%. Umicore’s growth investments remained on track and capital expenditures amounted to € 100 million.

Major investments were successfully carried out in the Hoboken plant during an extended shutdown in the second quarter, as part of the program to increase capacity by 40%. The next investment wave will be completed by the end of the summer.

Under current conditions, Umicore expects its full year recurring EBIT to be within the upper half of the previously stated range of € 310 – 340 million.

Les revenus ont fortement progressé (+12%) par rapport à la même période de l'an dernier, du fait de la forte croissance chez Catalysis et Energy & Surface Technologies. La progression de la demande, couplée à une contribution accrue des investissements récents et, dans une moindre mesure, à un effet de change favorable, a conduit à une nette augmentation de l'EBIT récurrent, en hausse de 24%. Les investissements de croissance d'Umicore ont suivi leur cours et les dépenses d'investissement se sont élevées à € 100 millions.

Des investissements importants ont été réalisés avec succès à Hoboken durant la fermeture prolongée au deuxième trimestre en vue d'accroître la capacité de l'usine de 40%. La prochaine vague d'investissements aura lieu à la fin de l'été.

Dans les conditions actuelles, Umicore s'attend à ce que son EBIT récurrent pour l’ensemble de l’année se situe dans la moitié supérieure de la fourchette de € 310 à 340 millions communiquée précédemment.

De inkomsten stegen aanzienlijk (+12%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en weerspiegelden de sterke groei in Catalysis en Energy & Surface Technologies. De hogere vraag, gecombineerd met de grotere bijdrage van de recente investeringen en – in mindere mate – de gunstige wisselkoersen, resulteerde in een forse stijging van de recurrente EBIT (+24%). De groei-investeringen van Umicore vorderden zoals gepland en de totale investeringen bedroegen € 100 miljoen.

In de fabriek van Hoboken werden belangrijke investeringen in het kader van het 40% expansieprogramma met succes uitgevoerd tijdens een uitgebreide stilstand in het tweede kwartaal. De volgende investeringswerken zullen voltooid zijn tegen het einde van de zomer.

Onder de huidige marktvoorwaarden verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar zich in de bovenste helft van de eerder opgegeven vork van € 310 - € 340 miljoen zal bevinden.