Skip to main content Skip to primary navigation

Transparency notification by BlackRock, Inc

In accordance with article 14, § 1 of the law of 2 May 2007 on disclosure of major holdings BlackRock, Inc. has notified Umicore on 20 March 2019 that on 19 March 2019 it has crossed the statutory threshold of 3% upwards for equivalent financial instruments. In total (direct voting rights + equivalent financial instruments) Blackrock Inc. holds 6.43% of Umicore's shares and voting rights.

Notification details

 • Date of notification: 20 March 2019
 • Date on which the threshold is crossed: 19 March 2019
 • Threshold of equivalent financial instruments crossed: 3%
 • Notification by: Blackrock Inc.
 • Denominator: 246,400,000
 • Notification details:

A) Voting rights

 

Previous notification

After the transaction

Holders of voting rights

# voting rights

# voting rights

% voting rights

BlackRock, Inc.

0

0

0.00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

32,158

32,158

0.01%

BlackRock (Singapore) Limited

11,329

11,329

0.00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

290,036

214,617

0.09%

BlackRock Advisors, LLC

410,710

732,838

0.30%

BlackRock Asset Management Canada Limited

2,131

3,553

0.00%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

337,199

51,471

0.02%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1,752

1,752

0.00%

BlackRock Financial Management, Inc.

16,790

16,049

0.01%

BlackRock Fund Advisors

2,781,071

2,705,326

1.10%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2,859,156

2,734,067

1.11%

BlackRock International Limited

111,369

292,572

0.12%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

60,565

57,482

0.02%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

866,816

653,521

0.27%

BlackRock Investment Management, LLC

424,402

320,446

0.13%

BlackRock Japan Co., Ltd.

150,647

122,222

0.05%

Subtotal

8,356,131

7,949,403

3.23%

 B) Equivalent financial instruments

Holders of equivalent financial instruments

Type of financial instrument

# voting rights that may be acquired if the instrument is exercised

% voting rights

Settlement

BlackRock Advisors (UK) Limited

Securities Lent

1,065,300

0.43%  

physical

BlackRock Asset Management Canada Limited

Securities Lent

116,424

0.05%

physical

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Securities Lent

249,000

0.10%

physical

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

Securities Lent

160,498

0.07%

physical

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Securities Lent

6,179,364

2.51%

physical

BlackRock Japan Co., Ltd.

Securities Lent

115,888

0.05%

physical

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

Contract For Difference

2,920

0.00%

cash

BlackRock Investment Management, LLC

Depositary Receipt

24

0.00%

 

Subtotal

 

7,889,418

3.20%

 

 C) Total A & B

 

# voting rights

% voting rights

TOTAL

15,838,821

6.43%

 The chain of control has been described at the end of the declaration.

This press release is available on Umicore’s website. The notification can be found here.

Press release

Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, BlackRock, Inc a informé Umicore le 20 mars 2019 qu’au 19 mars 2019, elle avait franchi à la hausse le seuil réglementaire de 3% pour les instruments financiers assimilés. Au total (droits de vote directs + instruments financiers assimilés), Blackrock Inc. détient 6,43% des actions et des droits de vote de la société Umicore.

Détails de la notification

 • Date de la notification: 20 mars 2019
 • Date de dépassement du seuil: 19 mars 2019
 • Seuil des instruments financiers assimilés franchi à la hausse: 3%
 • Notification par: Blackrock Inc.
 • Dénominateur: 246,400,000
 • Détails de la notification:

A) Droits de vote

 

Notification précédente

Après la transaction

Détenteurs de droits de vote

# droits de vote

# droits de vote

% droits de vote

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

32.158

32.158

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

11.329

11.329

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

290.036

214.617

0,09%

BlackRock Advisors, LLC

410.710

732.838

0,30%

BlackRock Asset Management Canada Limited

2.131

3.553

0,00%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

337.199

51.471

0,02%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1.752

1.752

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

16.790

16.049

0,01%

BlackRock Fund Advisors

2.781.071

2.705.326

1,10%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2.859.156

2.734.067

1,11%

BlackRock International Limited

111.369

292.572

0,12%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

60.565

57.482

0,02%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

866.816

653.521

0,27%

BlackRock Investment Management, LLC

424.402

320.446

0,13%

BlackRock Japan Co., Ltd.

150.647

122.222

0,05%

Subtotal

8.356.131

7.949.403

3,23%

 B) Instruments financiers assimilés

Détenteurs des instruments financiers assimilés

Type d’instrument financier

# de droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument

% de droits de vote

Règlement

BlackRock Advisors (UK) Limited

Titres en prêt

1.065.300

0,43%  

physique

BlackRock Asset Management Canada Limited

Titres en prêt

116.424

0,05%

physique

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Titres en prêt

249.000

0,10%

physique

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

Titres en prêt

160.498

0,07%

physique

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Titres en prêt

6.179.364

2,51%

physique

BlackRock Japan Co., Ltd.

Titres en prêt

115.888

0,05%

physique

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

Contrat de différence

2.920

0,00%

en espèces

BlackRock Investment Management, LLC

Certificat de dépôt

24

0,00%

 

Subtotal

 

7.889.418

3,20%

 

 C) Total A & B

 

# droits de vote

% droits de vote

TOTAL

15.838.821

6,43%

 Ce communiqué est disponible sur le site internet d’Umicore. La déclaration est disponible ici.

Communiqué de presse

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 20 maart 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 19 maart 2019 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden voor gelijkgestelde financiële instrumenten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 6,34% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving

  • Datum van kennisgeving: 20 maart 2019
  • Datum van drempeloverschrijding: 19 maart 2019
  • Overschreden drempel van gelijkgestelde financiële instrumenten: 3%
  • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
  • Noemer: 246.400.000
  • Details van de kennisgeving:

A) Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

32.158

32.158

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

11.329

11.329

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

290.036

214.617

0,09%

BlackRock Advisors, LLC

410.710

732.838

0,30%

BlackRock Asset Management Canada Limited

2.131

3.553

0,00%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

337.199

51.471

0,02%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1.752

1.752

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

16.790

16.049

0,01%

BlackRock Fund Advisors

2.781.071

2.705.326

1,10%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2.859.156

2.734.067

1,11%

BlackRock International Limited

111.369

292.572

0,12%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

60.565

57.482

0,02%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

866.816

653.521

0,27%

BlackRock Investment Management, LLC

424.402

320.446

0,13%

BlackRock Japan Co., Ltd.

150.647

122.222

0,05%

Subtotaal

8.356.131

7.949.403

3,23%

 B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitgeleende effecten

1.065.300

0,43%  

Fysieke afwikkeling

BlackRock Asset Management Canada Limited

Uitgeleende effecten

116.424

0,05%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Uitgeleende effecten

249.000

0,10%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

Uitgeleende effecten

160.498

0,07%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Uitgeleende effecten

6.179.364

2,51%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Japan Co., Ltd.

Uitgeleende effecten

115.888

0,05%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

Contract For Difference (CFD)

2.920

0,00%

Cash

BlackRock Investment Management, LLC

Aandelencertificaat

24

0,00%

 

Subtotaal

 

7.889.418

3,20%

 

 C) Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

15.838.821

6,43%

 De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.

Persbericht