Skip to main content Skip to primary navigation

Transparency notification by Vanguard International Growth Fund

In accordance with article 14, § 1 of the law of 2 May 2007 on disclosure of major holding Vanguard International Growth fund notified Umicore on 15 October 2019 that on 1 October 2019 they have crossed the statutory threshold of 3% downwards for direct voting rights. In total (direct voting rights + equivalent financial instruments) Vanguard International Growth fund now holds 0.00% of Umicore's shares and voting rights.

Notification details

 • Date of notification: 15 October 2019
 • Date on which the threshold is crossed: 1 October 2019
 • Threshold of direct voting rights crossed downwards: 3%
 • Notification by: Vanguard International Growth Fund
 • Denominator: 246,400,000
 • Notification details:

A) Voting rights

 

Previous notification

After the transaction

Holders of voting rights

# voting rights

# voting rights

% voting rights

Vanguard International Growth Fund

6,775,231

0

 

Subtotal

 

0

0.00%

B) Equivalent financial instruments

Holders of equivalent financial instruments

Type of financial instrument

# voting rights that may be acquired if the instrument is exercised

% voting rights

Settlement

Subtotal

 

0

0.00%

 

C) Total A & B

 

# voting rights

% voting rights

TOTAL

0

0.00%

 The chain of control has been described at the end of the declaration.

The notification can be found here.

Press release

Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, Vanguard International Growth Fund a informé Umicore le 15 octobre 2019 qu’au 1er octobre 2019, elle a franchi à la baisse le seuil réglementaire de 3% pour les droits de vote directs. Au total (droits de vote directs + instruments financiers assimilés) Vanguard International détient 0,00% des actions et des droits de vote de la société Umicore.

Détails de la notification

 • Date de la notification: 15 octobre 2019
 • Date de dépassement du seuil: 1er octobre 2019
 • Seuil des instruments financiers assimilés franchi à la baisse: 3%
 • Notification par: Vanguard International Growth Fund
 • Dénominateur: 246.400.000
 • Détails de la notification:

A) Droits de vote

 

Notification précédente

Après la transaction

Détenteurs de droits de vote

# droits de vote

# droits de vote

% droits de vote

Vanguard International Growth Fund

6.775.231

0

0,00% 

Subtotal

 

0,00% 

 

B) Instruments financiers assimilés

Détenteurs des instruments financiers assimilés

Type d’instrument financier

# de droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument

% de droits de vote

Règlement

Subtotal

 

0

0,00%

 

C) Total A & B

 

# droits de vote

% droits de vote

TOTAL

0 

0,00% 

La description de la chaîne de contrôle se trouve à la fin de la déclaration.

La déclaration est disponible ici

Communiqué de presse

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Vanguard International Growth Fund op 15 oktober 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 1 oktober 2019 de statutaire drempel van 3% hebben onderschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit Vanguard International Growth Fund op dit ogenblik 0,00% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving

 • Datum van kennisgeving: 15 oktober 2019
 • Datum van drempelonderschrijding: 1 oktober 2019
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: Vanguard International Growth Fund
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:

A) Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

Vanguard International Growth Fund

6.775.231

0  

0,00%  

Subtotaal

 

0  

0,00%  

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

Subtotaal

 

0,00% 

 

 

 C) Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

0 

0,00%  

 De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaring is hier beschikbaar.

Persbericht