Operator Interne Logistiek met Reach Attest - Brugge

Belgium, Brugge
Cobalt and Specialty Mat.
Supply Chain

Job Beschrijving

Context:
De afdeling logistiek staat in voor de behandeling, opslag, verpakking, bewaring, ontvangst en aflevering van grondstoffen en afgewerkte goederen voor 5 productgroepen. Het productengamma is vrij uitgebreid en komt voor in verscheidene verpakkingen. De functiehouders werken samen met verschillende andere afdelingen en diensten in de fabriek. Een correcte identificatie, labeling, naspeurbaarheid en behandeling zijn, gezien de intrinsieke gevaren verbonden aan chemische producten, zeer belangrijk.

Doel van de functie:
Uitvoeren van logistieke activiteiten met betrekking tot ingaande en uitgaande stuk- en bulkgoederen, stockage in het magazijn/tankpark teneinde correcte en veilige leveringen te garanderen.

Resultaatsgebieden:

 • Lossen van conforme en niet conforme stuk- en bulkgoederen, via contacten met vrachtwagenchauffeurs, labo QC en expeditie, zodat het juiste product vanuit de vrachtwagen gelost is en in de juiste magazijnlocatie of opslagtank gestockeerd is conform het losdocument.
 • Klaarzetten van stukgoederen volgens gevraagd productieorder, door de hoofdoperator, op de voorziene zone opdat de productieafdeling tijdig beschikt over de juiste goederen.
 • Handmatig palletiseren en zekeren van stukgoederen (200L vaten, kleine recipiënten...) volgens opdracht van de coordinator intern transport zodat goederen veilig en stabiel getransporteerd kunnen worden.
 • Aanbrengen van de vereiste veiligheidsetikkettering volgens beschikbare instructies van de coordinator intern transport zodat verpakkingen voldoen aan internationale wetgeving.
 • Laden van bulkgoederen vanuit opslagtanks in bulkwagens volgens checklijst laden bulkgoederen in opdracht van coordinator om te borgen dat het juiste product geladen is volgens de normen kwantiteit(verkooporder, compartimentering), kwaliteit, veiligheid en milieu.
 • Picken en klaarzetten van stukgoederen conform verkooporders in wachtzone in opdracht van de coordinator volgens opgegeven prioriteiten om een vlotte belading mogelijk te maken.
 • Laden van stukgoederen vanuit magazijn of wachtzone, conform de verkooporders, in opdracht van de coordinator zodat het juiste product veilig op de juiste vrachtwagen geladen is.
 • Inzet tonen en verbeterinitiatieven nemen voor veiligheid, orde en netheid om de werkomgeving voor iedereen aangenaam en veilig te houden .

Competentieprofiel:

 • Informatie begrijpen
 • Taken uitvoeren
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Inzet tonen
 • Zich flexibel opstellen
 • Respect tonen
Vereisten

Technische Expertise:
Diploma: Hoger Technisch Secundair onderwijs en/of gelijkwaardig door ervaring.
Vereiste ervaring: 3 maanden tot 1 jaar
Technische vaardigheden: Besturen van reach-, heftruck en transpallet

Software: MS Office

Talen: Nederlands mondeling en schriftelijk

Aanbod

Voor deze functie biedt Umicore u een marktcompetitief salarispakket. Dit naast een aangename werksfeer en een reële kans om uw professionele ontwikkeling verder uit te bouwen. Ga naar www.umicore.com of http://csm.umicore.com  meer informatie.

Apply
×

   Umicore uses certain monitoring and tracking technologies such as cookies. These technologies are used in order to maintain, provide and improve our services on an ongoing basis, and in order to provide our web visitors with a better experience.

   By clicking on the "Accept all" button you agree to the use of these cookies while using the website. For further information regarding how we use cookies and other tracking technologies, please see section 11 of our website privacy notice

     Necessary cookies are essential and help you navigate our website. This helps to support security and basic functionality and are necessary for the proper operation of our website, so if you block these cookies we cannot guarantee your use or the security during your visit.

     Cookies that help us to understand the behaviour of users of our website. This allows us to continuously improve our website to provide the best information in support of our project aims. These cookies also help us understand the effectiveness of our website. For instance these cookies tell us which pages visitors go to most often and if they get error messages from web pages.

     Cookies that deliver content to you based on your interests, which are assumed from your browsing history. Most Targeting Cookies track users via their IP address and, thus, may collect some Personal Data. Personal Data collected by Targeting Cookies may be shared with third parties, such as advertisers.