Skip to main content Skip to primary navigation

Acquisition of own shares

On the basis of Article 207 of the Royal Decree of 30 January 2001, as amended on 22 December 2016, implementing the Belgian Companies Code, Umicore announces the following share buy-back transactions on the regulated market Euronext Brussels.

Date of acquisition

Number of shares

% of total shares

Average price (€)

Highest price (€)

Lowest price (€)

25/02/2019

53,000

0.02%

36.65

36.82

36.57

26/02/2019

40,000

0.02%

37.37

37.72

36.43

27/02/2019

37,500

0.02%

37.52

37.93

37.13

28/02/2019

39,170

0.02%

37.85

38.15

37.48

01/03/2019

36,000

0.01%

38.98

39.17

38.16

Total for the week

205,670

0.08%

37.58

39.17

36.43

Total in 2019

1,275,871

0.52%

35.45

39.17

33.25

 

All details related to the acquisition of own shares by Umicore can be found here.

Press release

En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié le 22 décembre 2016, Umicore déclare avoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché réglementé Euronext Bruxelles.

Date d'acquisition

Nombre d'actions

% du total des actions

Prix moyen (€)

Prix maximum (€)

Prix minimum (€)

25/02/2019

53.000

0,02%

36,65

36,82

36,57

26/02/2019

40.000

0,02%

37,37

37,72

36,43

27/02/2019

37.500

0,02%

37,52

37,93

37,13

28/02/2019

39.170

0,02%

37,85

38,15

37,48

01/03/2019

36.000

0,01%

38,98

39,17

38,16

Total de la semaine

205.670

0,08%

37,58

39,17

36,43

Total en 2019

1.275.871

0,52%

35,45

39,17

33,25

 

Toutes les informations concernant les acquisitions d’actions propres par Umicore sont disponibles ici.

Communiqué de presse

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 22 december 2016, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Datum van aankoop

Aantal aandelen

% van totaal aantal aandelen

Gemiddelde prijs (€)

Hoogste prijs (€)

Laagste prijs (€)

25/02/2019

53.000

0,02%

36,65

36,82

36,57

26/02/2019

40.000

0,02%

37,37

37,72

36,43

27/02/2019

37.500

0,02%

37,52

37,93

37,13

28/02/2019

39.170

0,02%

37,85

38,15

37,48

01/03/2019

36.000

0,01%

38,98

39,17

38,16

Totaal voor de week

205.670

0,08%

37,58

39,17

36,43

Totaal in 2019

1.275.871

0,52%

35,45

39,17

33,25

 

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier geraadpleegd worden.

Persbericht